نسخه آزمایشی
shoar
 

 

« تاریخچه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان »
 

سال 1353صندوق حمایت مصرف کنندگان

به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان بر اساس مصوبه 12 مرداد 1353 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
 

سال 1354 – تاسیس مرکز بررسی قیمتها

به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها «مرکز بررسی قیمت ها» بر اساس مصوبه 4 خرداد 1354 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
 

سال 1356 - سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان

بر اساس مصوبه 23 خرداد 1356 مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف کنندگان منحل و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شد.
 

سال 1358 – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد.

 

سال 1373– سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

در سال 1373 سازمان بازرسی و نظارت با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه 20 مهر 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد.

 

سال 1384 – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

براساس مصوبه شماره 1901/85081 مورخ 1384/05/12 شورایعالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شدند.

 

تنظیمات قالب