نسخه آزمایشی
shoar

 

  • نوین سازی شیوه های بازرسی و نظارت
  • توسعه سامانه ها
  • بهره­ گیری از فن آوری­ های نوین
  • جلب مشارکت مردمی
  • ایجاد بازار ناامن برای قاچاق کالاهای منتخب
  • رصد کالا و بازرسی و رسیدگی به شکایات مبتنی بر رویکرد مبارزه با قاچاق کالا
  • تقویت فعالیت‌های نظارتی پیش‌نگر
  • تقویت نگرش کارشناسی در فعالیت‌های بازرسی
  • تقویت حضور موثر در بازار
  • تقویت استفاده از توان اصناف و مردم در حضور بازار
تنظیمات قالب