نسخه آزمایشی
shoar

فرآیند ارزیابی و انتخاب بنگاه های حامی حقوق مصرف کننده از سال 1380 آغاز شده است و سازمان حمایت طی این فرآیند تاکنون در 19 دوره، بنگاه های اقتصادی برگزیده در حوزه رعایت حقوق مصرف کننده را به جامعه معرفی نموده و با اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از آن ها تقدیر نموده است.
این فرآیند بر اساس شاخص های ارزیابی بنگاه های متقاضی به منظور اعطای گواهینامه و تندیس، بنگاه های برتر را انتخاب می نماید که عبارتند از: رعایت ضوابط مالی و فروش، کیفیت، توزیع و خدمات فروش (قبل، حین و پس از فروش) و اطلاع رسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشتری که این شاخص‌ها به تفکیک برای ارزیابی واحدهای تولیدی و خدماتی، در آیین نامه مربوط ارائه شده است. فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی با حضور حوزه های ذیربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با همکاری نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل از جمله: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری اعطای گواهینامه و تندیس، برگزار می گردد.
مدت زمان اعتبار گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از زمان صدور به مدت یکسال تعیین شده است و بنگاه های اقتصادی در معرفی وتبلیغ کالای تولیدی یا ارائه خدمت می توانند در این مدت به این نشان استناد نمایند. لازم به ذکر است که این نشان در مدت زمان اعتبار، برای بنگاه اقتصادی مصونیتی ایجاد نکرده و به منظور جلوگیری از انجام اقدامات مغایر با رعایت حقوق مصرف کنندگان، بنگاه به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می گیرد.
یکی از مشخصه های اصلی این فرآیند، حضور داوطلبانه بنگاه های اقتصادی است و آمار متقاضیان نشان می دهد چه تعداد بنگاه اقتصادی در سطح ملی، مطابق ارزیابی خود، فعالیتی در راستای حقوق مصرف کنندگان داشته اند که در آمار 19 دوره گذشته این همایش، تعداد شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ، از 32 شرکت در سال 1380، به 589 شرکت در سال 1398 رسیده است که گویای رشد بیش از 18 برابری و تعداد شرکت های منتخب، از 6 شرکت در سال 1380، به 70 شرکت در سال 1398 رسیده است که گویای رشد بیش از 11 برابری است.
از این رو از بنگاه های اقتصادی تقاضا دارد تا ضمن ارسال نقطه نظرات خود به دبیرخانه فرآیند ارزیابی و انتخاب بنگاه های حامی حقوق مصرف کننده به نشانی اینترنتی www.esfand9th.ir ، این دبیرخانه را در راستای بهبود کیفیت فرآیند ارزیابی یاری فرمایید.

تنظیمات قالب