نسخه آزمایشی
shoar

هر ساله به مناسبت گرامیداشت 9اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همایشی با موضوع تجلیل از واحد های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود. در این همایش به شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، امتیاز مورد نظر در آیین نامه ذیربط را کسب نموده باشند، گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا می شود که تا کنون 18 دوره از این همایش برگزار و مقدمات برگزاری نوزدهمین دوره از این همایش در در حال آماده سازی است.

در همین راستا و به منظور ارزیابی شرکت های متقاضی پس از بررسی توسط کارشناسان حوزه های تخصصی سازمان حمایت،گزارش عملکردی از فعالیت شرکت متقاضی آماده می شده و به کمیته فنی ارائه می شود

بر اساس فصل سوم آئین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس کمیته فنی و شورای عالی به شرح زیر توضیح داده می شود:

- کمیته فنی

کمیته فنی مرکب از اعضاء زیر است:
معاون ذی‌ربط در سازمان حمایت (رئیس کمیته).
رئیس انجمن ملی.
مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل ها و هماهنگی امور استانها (دبیر جلسه)
مدیر کل ذی‌ربط (بدون حق رأی).
سه نفر از اعضاء هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها حسب مورد به انتخاب سازمان حمایت
نماینده سازمان ملی استاندارد ایران.
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمان های تخصصی مشابه (حسب مورد).
نماینده وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهای تخصصی (حسب مورد)
رئیس اداره دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی (بدون حق رأی).
مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار بنگاه اقتصادی متقاضی (بدون حق رأی).
تبصره1: کمیته فنی با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء نافذ خواهد بود.
تبصره 2: کمیته فنی می تواند از کارشناسان ذی‌ربط سازمان حمایت (بدون حق رأی) در جلسات استفاده نماید.
تبصره 3: درصورت عدم حضور معاون ذی‌ربط در سازمان حمایت، دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی رئیس کمیته می‌باشد.
تبصره 4: در صورت مساوی بودن تعداد آراء موافق و مخالف، رای نهایی بر اساس نظر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.


وظایف کمیته فنی
کمیته فنی ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص پرونده ها و اطلاعات دریافت شده(بازدید و ...) درخصوص واحدهای واجد شرایط طبق ضوابط، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را جهت تصویب نهایی در شورا به دبیرخانه ارسال می نماید.
تبصره 1: درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیته فنی، مراتب طی نامه ای با ذکر علت از طریق معاونت ذی‌ربط به متقاضی اعلام(حد اکثر دو روز) تا در صورت رفع نواقص، مستندات لازم جهت رسیدگی بعدی ارایه شود(حداکثر7روز) و یا در صورت اعتراض نسبت به رأی کمیته، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مراتب اعتراض خود را کتبا به همراه مستندات به دبیرخانه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اعلام نماید تا مراتب در کمیته فنی مجددا بررسی شود.
تبصره 2: تصمیم کمیته فنی در مرحله دوم رسیدگی به درخواست مجدد متقاضی در هر صورت به شورا ارایه و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.


اعضای شورا

معاون وزیر و رییس سازمان حمایت (رییس شورا).

رئیس انجمن ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. (یا یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن ملّی با معرفی کتبی)

دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی همایش (دبیر شورا)

اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها حسب مورد به انتخاب سازمان حمایت (یا نماینده معرفی شده آنها)

معاون ذی‌ربط در سازمان حمایت (بدون حق رای)

رییس سازمان ملّی استاندارد ایران یا نماینده معرفی شده وی

نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

نماینده وزارت­خانه­ها، سازمان­ها، موسسات و نهاد­های تخصصی (حسب مورد و بررسی موضوع تقاضای بنگاه اقتصادی در صورت لزوم) به عنوان عضو مدعو

تبصره 1: درصورت مساوی بودن تعداد آراء موافق و مخالف، رأی نهایی براساس رای رییس انجمن ملّی اعلام خواهد شد.

تبصره 2: درصورت عدم حضور معاون وزیر و رییس سازمان حمایت معاون ذی‌ربط و در غیاب وی دبیر شورا ریاست جلسه را عهده­دار خواهد بود.

تبصره 3: مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

  • اعضای شورای سیاستگذاری که به نمایندگی از بخش دولتی معرفی می­شوند. (با معرفی کتبی و
    حتی المقدور در سطح مدیر کل باشند)
  • برای همه اعضای اصلی شورای سیاستگذاری ابلاغ رسمی با امضای معاون وزیر و ریاست سازمان حمایت (رییس شورای سیاستگذاری) صادر خواهد شد.
  • در جلسات شورا، از مدیران عامل بنگاه­های اقتصادی یا نمایندگان تشکل آنها حسب مورد به عنوان مدعو، بدون حق رای، دعوت بعمل می­آید.
  • تصمیم گیری در مورد انتخاب بنگاه­ها بدون حضورنمایندگان آنها و تشکل­های مربوط انجام خواهد شد.

وظایف شورا

*بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل­های مربوط و شاخص­های پیشنهادی کمیته فنی و دبیرخانه اجرایی جهت ارایه به سازمان حمایت برای تصویب نهایی.

تبصره: کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرم‌های مربوط درخصوص اعطای رعایت حقوق‌ مصرف‌کننده به واحدهای استانی و شهرستانی، با تصویب و ابلاغ سازمان حمایت خواهد بود.

*اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای گواهینامه و تندیس های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و تعیین واحدهای واجد شرایط. (کسب امتیاز ارزیابی شده بنگاه­های اقتصادی، شرط لازم و رای اکثریت شورای سیاستگذاری ، شرط کافی دریافت گواهینامه/ تندیس­های ملّی رعایت حقوق مصرف کنندگان می­باشد)

*نظارت مستمر بر فرآیند کلیه مراحل اجرایی اعطای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سطوح ملّی، استانی و شهرستانی و اخذ گزارش از دبیرخانه‌های اجرایی مربوط.

*بررسی و تعیین اعضاء و وظایف کمیته های علمی و اطلاع رسانی (در صورت نیاز)

*ارزیابی رضایت مندی مشتریان می­تواند مطابق نظر شورای سیاستگذاری از طریق یک یا چند مرکز سنجش به صورت سالانه و میدانی یا توسط کارشناسان حوزه بررسی کننده انجام شود.

*رسیدگی به اعتراض متقاضیان در تصمیم کمیته فنی.

*شورای سیاستگذاری می­تواند کمیته علمی زیر نظر دبیر همایش تعیین و نسبت به انجام فعالیت­های علمی برای توسعه مبانی علمی موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه اقدام نماید. (اعضای کمیته علمی به پیشنهاد دبیر همایش و تایید و ابلاغ رسمی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت تعیین خواهد شد)

اخبار و اطلاعات جلسات کمیته فنی و شورای عالی مربوط به نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

تنظیمات قالب